تماس با ما

شرکت کلار نیرو (برق قدرت، برق کشی معابر و منازل، آسانسور و پشتیبانی)
آدرس: بازار حسن کیف، ابتدای خیابان مدرس
مازندران، کلاردشت

09111947343
011-11111111
info@kelarniroo.com

شنبه تا 5 شنبه 9:00 تا 14:00
جمعه ها تعطیل هستیم